Prevajanje – ruščina

Lingula-prevodi-ruscinaRuščina je najbolj razširjen slovanski jezik, prav tako pa tudi izmed šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov. Prav zaradi sodelovanja med Slovenijo in Rusijo je prevajanje z slovenščine v ruščino in obratno pogosto opravljena storitev.

Lingula ‒ strokovno in v dogovorjenem roku

Prevajanje iz slovenščine v ruščino in iz ruščine v slovenščino bodo v Linguli za vas opravili izkušeni in strokovni prevajalci, specializirani za vaše področje. Prevedeno besedilo boste dobili v dogovorjenem roku:

  • prevajanje poslovnih in pravnih besedil
  • prevajanje trženjskega gradiva – predstavitveno gradivo, letaki, časopisi …

Stalni prevajalec za posamezno podjetje

V prevajalski agenciji Lingula bo za vaše podjetje prevajal stalen prevajalec, ki bo najbolje poznal terminologijo vašega podjetja in tako ohranjal enotno izrazoslovje v prevedenih besedilih.

Ruščina – sodno overjeni prevodi

  • sodno overjeni prevodi diplom, spričeval, potrdil, pooblastil, osebnih dokumentov …
  • sodno overjeni prevodi pogodb, izpisov iz sodnega registra, letnih poročil …

Zaupnost prejetih besedil

Skrbno pazimo na to, da ostane vsebina besedil strogo zaupna in varna.

Pokličite ali pišite za dodatne informacije oziroma naročilo prevoda

Za več informacij in naročilo nam pišite na prevodi@lingula.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 ali 030 650 255.

Lažni prijatelji

Ruščina je tako kot slovenščina slovanski jezik, kar je pri učenju pogosto velika prednost. Mnogo besed je praktično enakih, na primer окно (okno), книга (knjiga), дом (dom) … Preberite več.

 

Prevajanje iz ruščine v slovenščino

Obseg gospodarskega sodelovanja z Rusijo se povečuje in podjetja potrebujejo vedno več strokovnih prevodov v ruski jezik in iz ruščine v slovenščino. Preberite več.

 

Prevajanje spletnih strani za ruski trg

Prevajanje spletnih strani za ruski trg ni enako prevajanju spletnih strani za druge trge. Vsako spletno stran je namreč treba lokalizirati, tj. prilagoditi tujemu trgu. Preberite več.

 

Prevajanje v ruščino

Rusi zelo cenijo, ko se jim kdo približa s pripravo besedil v njihovem maternem jeziku, zato je pomembno, da so prevodi v ruščino natančni in kakovostni. Preberite več.