Prevajanje – ruščina

  • prevajanje poslovnih in pravnih besedil
  • prevajanje trženjskega gradiva – predstavitveno gradivo, letaki, časopisi …

Prevajamo iz slovenščine v ruščino in obratno.

Lingula ‒ strokovno in v dogovorjenem roku

Prevajanje iz slovenščine v ruščino in iz ruščine v slovenščino bodo v Linguli za vas opravili izkušeni in strokovni prevajalci, specializirani za vaše področje.

Stalni prevajalec za posamezno podjetje
V prevajalski agenciji Lingula bo za vaše podjetje prevajal stalen prevajalec, ki bo najbolje poznal terminologijo vašega podjetja in tako ohranjal enotno izrazoslovje v prevedenih besedilih.

Ruščina – sodno overjeni prevodi
• sodno overjeni prevodi diplom, spričeval, potrdil, pooblastil, osebnih dokumentov …
• sodno overjeni prevodi pogodb, izpisov iz sodnega registra, letnih poročil …

Zaupnost prejetih besedil
Skrbno pazimo na to, da ostane vsebina besedil strogo zaupna in varna.

Prevodi v dogovorjenem roku
Prevedeno besedilo boste dobili v dogovorjenem roku.

Pokličite ali pišite za dodatne informacije oziroma naročilo prevoda
Za več informacij in naročilo nam pišite na prevodi@lingula.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 ali 040 544 544.

Prevod v ruščino

Prevod v ruščino je izredno razširjena storitev, saj vse več slovenskih podjetij sodeluje z ruskimi poslovni partnerji.

Prevajanje iz ruščine v slovenščino

Obseg gospodarskega sodelovanja z Rusijo se povečuje in podjetja potrebujejo vedno več strokovnih prevodov v ruski jezik in iz ruščine v slovenščino.

 

Na kratko o lažnih prijateljih

Ruščina je tako kot slovenščina slovanski jezik, kar je pri učenju pogosto velika prednost. Mnogo besed je praktično enakih, na primer окно (okno), книга (knjiga), дом (dom), гора (gora) ali pa вода (voda).