domov

Ruščina, ruski jezik

Ruščina  je najbolj razširjen slovanski jezik in materinščina več kot 145 milijonom ljudi. Po vsem svetu jo govori več kot 270 milijonov govorcev. To jo postavlja na peto mesto po številu »uporabnikov«. Med indoevropskimi jeziki več ljudi govori le še angleščino in španščino.

Ruščina je uradni jezik v Ruski federaciji, Belorusiji, Kirgizistanu in Kazahstanu in eden od šestih uradnih jezikov Združenih narodov.

Ruščini sta najbližji ukrajinščina in beloruščina, osnovno besedišče pa izhaja iz staro  cerkvene slovanščine. Ruska pisava je cirilica.

Ruščina in potovanje v Sankt Peterburg

Sankt Peterburg je drugo največje mesto v Rusiji. Leži na 40 otokih, kjer se reka Neva izliva v Finski zaliv in predstavlja rusko okno v Evropo. Prvotno se je mesto imenovalo Sankt Petersburg.

Babica, ki je osvojila svet

Punčka babuška je tradicionalna ruska igrača. To so votle lesene figurice, narejene iz posušenega lesa lipe ali breze, ki jih lahko razdelimo na pol in v vsaki najdemo enako deljivo punčko, vse od največje do najmanjše.

Ruščina – ruska pisava

Rusko pisavo imenujemo cirilica. Po zaslugi carja Petra I. izhaja iz poenostavljene cirilice, ki so jo še dodatno poenostavili leta 1918. Od tedaj rusko abecedo sestavlja 33 črk, imenovanih bukve. V 18. stoletju so ruski abecedi odvzemali in dodajali črke. Najmlajše bukve so: э [e oborotnoje], я [ja], й [i kratkoje] in ё [jo].