Ruske besede in slovenščina

Ne poznate nobene ruske besede? Premislite še enkrat.

Ruščina je zadnja leta med Slovenci priljubljena izbira pri obisku jezikovnih šol. Mnogim učenje ruščine otežuje cirilica, ki se od latinice popolnoma razlikuje in zahteva nekaj dodatnih ur »treniranja«. Če se še nikoli niste učili rusko in mislite, da ne poznate nobene ruske besede, se močno motite, saj jih kar nekaj uporabljate v vsakdanji komunikaciji v slovenščini.

Ruščina in šumniki

Prav tako kot v slovenščini tudi v ruščini uporabljajo šumnike č (ч), š (ш) in ž (ж). Cirilica ima še znak za šč (щ), ki ga v latinici ne poznamo, govorcem neslovanskih jezikov pa pogosto povzroča probleme pri izgovarjavi.

Besede, enake slovenskim

Nekatere ruske besede imajo povsem enak pomen in izgovarjavo kot slovenske. Take so na primer:

 • Banja – бу́ря
 • Kaplja – ка́пля
 • Kit – кит
 • Oreh – оре́х
 • Uho – у́хо
 • Šef – шеф

Nekaj je tudi takih, ki se popolnoma razlikujejo:

 • Teden – неде́ля (nedelja)
 • Pogovor – бесе́да (beseda)

Besede, ki jih poznamo iz hrvaščine

Poglejmo še ruske besede, ki se sicer razlikujejo od slovenskih, a so nam toliko bolj znane iz hrvaškega jezika:

 • Miza –  стол – (stol)
 • Stol – стул – (stul)
 • Kje – где (gde)
 • Mesto – город (gorod)

Ruščina je mehko zveneč jezik in govorci slovanskih jezikov hitro najdemo njene podobnosti z materinščino, zato se nikar ne ustrašite cirilice. Kar pogumno na tečaj v Lingulo!