Najpogostejše težave Slovencev pri učenju ruščine

Lingula-ucenje-ruscine-vaje4Ruščina velja za jezik, ki tujcem (иностранцы) povzroča kar nekaj nevšečnosti (неудобства). Prav gotovo imamo Slovenci kot govorci slovanskega jezika pri učenju nekaj prednosti (льготы), a se kljub temu tudi mi pogosto srečujemo s težavami.

Ruska abeceda in izgovor nekaterih črk

Prva stvar, ki se jo naučimo kot učenci (студенты) ruščine, je ruska abeceda – azbuka (азбука). Preglavice nam povzročajo predvsem izgovor edinstvene ruske črke Ы oziroma trdega i, ločevanje š (Ш) in šč (Щ) ter izgovor mehkega l (л). Naj vas pomirimo, tako kot smo se naučili latinice, nam bosta tudi ruska cirilica (кириллица) in izgovor ruskih črk z nekaj vaje prišla v navado (привычка).

Skloni          

Ruščina ima prav tako kot slovenščina šest sklonov (падеж). Zaplete se pri 5. in 6. sklonu. V slovenščini je 5. sklon mestnik (местный падеж/локатив), po katerem se vprašamo »o kom ali o čem«, 6. pa orodnik, po katerem se vprašamo »s kom ali s čim«, medtem ko je v ruščini ravno obratno. Slovenci moramo biti tako še posebej pozorni na ta dva sklona, da ju po nepotrebnem ne zamenjujemo.

Glagoli premikanja

Slej ko prej se vsak učenec ruskega jezika sreča z glagoli premikanja (глаголы движения). V slovenščini lahko praktično v vseh situacijah uporabljamo glagol iti, medtem ko v ruščini ni tako preprosto. Izbira ustreznega glagola premikanja, ki jih je v ruščini mnogo, je odvisna od številnih dejavnikov – to so lahko prevozno sredstvo, cilj gibanja, pogostost gibanja itd. Da je zmeda (путаница) še večja, lahko osnovnim ruskim glagolom dodajamo še predpone!

Ruščina ima določene zakonitosti, ki se zdijo Slovencem zahtevne. Na tečajih ruščine v Linguli boste postopoma, prek pisnih nalog in pogovora, odpravljali težave, s katerimi se srečujemo ob učenju ruščine.