Ne poznate nobene ruske besede? Premislite še enkrat.

Ruski jezik je zadnja leta med Slovenci priljubljena izbira pri obisku jezikovnih šol. Mnogim učenje ruščine otežuje cirilica, ki se od latinice popolnoma razlikuje in zahteva nekaj dodatnih ur »treniranja«. Če se še nikoli niste učili rusko in mislite, da ne poznate nobene ruske besede, se močno motite, saj jih kar nekaj uporabljate v vsakdanji komunikaciji v slovenščini.

Prav tako kot v slovenščini tudi v ruščini uporabljajo šumnike č (ч), š (ш) in ž (ж). Cirilica ima še znak za šč (щ), ki ga v latinici ne poznamo, govorcem neslovanskih jezikov pa pogosto povzroča probleme pri izgovarjavi.

Nekatere ruske besede imajo povsem enak pomen in izgovarjavo kot slovenske. Take so na primer:

Banja – бу́ря

Kaplja – ка́пля

Kit – кит

Oreh – оре́х

Uho – у́хо

Šef – шеф

 

Nekaj je tudi takih, ki se popolnoma razlikujejo:

Teden – неде́ля (nedelja)

Pogovor – бесе́да (beseda)

 

Poglejmo še ruske besede, ki se sicer razlikujejo od slovenskih, a so nam toliko bolj znane iz hrvaškega jezika:

Miza –  стол – (stol)

Stol – стул – (stul)

Kje – где (gde)

Mesto – город (gorod)

 

Govorci slovanskih jezikov hitro najdemo podobnosti ruščine z materinščino, zato se nikar ne ustrašite cirilice. Kar pogumno na tečaj v Lingulo!