заниматься, изучать ali учиться?

Učenje ruščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti v katerem kontekstu. Pri prevajanju v ruščino Slovencem pogosto povzroča težave glagol študirati. Bi pri prevodu uporabili заниматься, изучать ali учиться?

  • Заниматься …

    … se uporablja skupaj z vprašalnim zaimkom kje где.

Primer: я обычно занимаюсь в библиотеке.
  • изучать …

    … se uporablja skupaj z vprašalnim zaimkom kaj что.

Primer: Моя сестра изучает психологию.
  • Учиться …

    … se uporablja skupaj z vprašalnima zaimkoma kje где (ustanova) in kako oz. как.

Primer: Анна учится на экономическом факультете.  Oна учится плохо.

Učenje ruščine v Linguli vam bo ponudilo še veliko podobnih vaj. Svoje znanje glagolov učenja pa boste utrdili še prek dialogov.

Utrdite svoje znanje glagolov заниматься, изучать in учиться s kratko vajo.