Uporaba glagola biti v sedanjiku

Lingula-ucenje-ruscine-vaje2Ali ste vedeli, da v ruščini v sedanjiku ne uporabljamo oblik glagola biti?

Na tečaju ruščine so tečajniki pogosto zelo presenečeni, ker ruščina glagola biti v sedanjiški obliki skorajda ne uporablja. Učenje ruščine namreč postreže tudi s takimi zanimivostmi.

Tako pride do nenavadnih stavkov, kot je: Он студент (On (je) študent) ali Она добрая девушка (Ona (je) prijazno dekle).

Nadomeščanje z drugimi glagoli

V praksi pa Rusi uporabljajo različne glagole, ki lahko nadomestijo glagol быть, predvsem v bolj uradnih dokumentih oz. kontekstih.

V tabeli je nekaj primerov glagolov, ki se v ruščini običajno uporabljajo v različnih pomenskih odtenkih, prav vse pa bi lahko nadomestili z glagolom biti (быть), ki se v sedanjiku sicer izpušča. V oklepaju je za lažje razumevanje naveden še slovenski prevod.аш город в Словении (naše mesto je v Sloveniji). Наш город находится в Словении (naše mesto je/se nahaja v Sloveniji).
Он студент (on je študent). Он является студентом (on je študent).
Он часто дома (pogosto je doma). Он часто бывает дома (pogosto je doma).
Язык EL структурированный текстовой язык (Jezik EL je strukturiran tekstovni jezik). Язык EL представляет собой структурированный текстовой язык (Jezik EL je strukturiran tekstovni jezik).

Kaj pa 3. oseba ednine in množine?

Zanimivo pa je, da sedanjiške oblike (oz. oblika) glagola biti v ruščini pravzaprav obstajajo. Izražajo se z есть (večinoma samo v tretji osebi ednine in množine), uporabljajo pa se v primerih, ko želimo poudariti obstoj nekega splošno znanega pojma, dejstva.

Tako lahko recimo rečemo:

  1. Закон есть закон. – Zakon je zakon.
  2. Жизнь есть жизнь. – Tako je življenje.

Na tečaju ruščine v Linguli boste ob podpori energičnih učiteljev, ki znajo motivirati, slovnico zvadili v pogovorih z veliko praktičnimi primeri. Tako ne boste imeli občutka, da gre za “dril” slovnice, ampak za učenje ruščine prek sproščenega pogovora.