Individualni tečaji ruščine

Individualni tečaj ruščine je najhitrejši način, da se v kratkem času  odlično naučite rusko.

Prednosti individualnega učenja:

  • Termin tečaja, začetek in program so prilagojeni vam.
  • Če zaradi obveznosti ne morete na uro, lahko srečanje 24 ur prej odpoveste.
  • Vaš učitelj se vam bo stoodstotno posvetil. Svoj čas na tečaju boste maksimalno izkoristili in res maksimalno govorili rusko, zato bo vaš napredek hiter in »slišen«.

Za individualni tečaj ruščine se praviloma odločajo tisti, ki zaradi nepredvidljivih obveznosti ne morejo obiskovati tečaja v skupini ali pa bi preprosto radi napredovali hitreje, v lastnem ritmu.

Na tečajih ruščine poučujejo izkušeni profesorji jezika in izvirni govorci, ki se vam prilagodijo tako terminsko kot tudi glede vsebine.

Kako začeti? Ne brezplačnem svetovalnem pogovoru postavimo cilje in določimo časovni okvir, v katerem jih bomo dosegli. Tečaj ruščine bo prijeten in hkrati učinkovit. Ruščino se boste učili prek pogovora in v kratkem času hitro napredovali.