rusinji

Dobri prijatelji ali družinski člani se nazivajo z izpeljankami iz lastnih imen.