kokoška

Priložnostna znamka s Kokoško Pegico, izdana v Ukrajini. Foto: Andrew Butko